Rebranding marki a wzrost sprzedaży.
O czym trzeba pamiętać podczas procesu zmiany?

Zmieniające się realia rynkowe, postępująca cyfryzacja, szeroka dostępność towarów i usług stawiają nowe wyzwania dla biznesu. Sprawiają, że coraz większe znaczenie dla sukcesu rynkowego danej marki ma jej właściwa percepcja. Wartość marki staje się główną i najbardziej istotną składową majątku firmy – ta z silnym wizerunkiem osiąga lepsze wyniki sprzedażowe. Jednak z czasem nawet najbardziej rozpoznawalny i wybierany przez klientów brand, który jeszcze niedawno przyczyniał się do zwiększenia sprzedaży towarów i usług, może utracić częściowo tę zdolność. Dzieje się tak, gdy klienci przyzwyczają się do jego częstego oglądania. To znak, że czas na zmiany i decyzję o rebrandingu marki. To proces, który może przynieść wzrost sprzedaży, ale wymaga starannego planowania. Pod uwagę trzeba wziąć klika ważnych czynników.

Co to jest rebranding i po co się go przeprowadza?

Rebranding to kompleksowy proces zmiany wizerunku marki (już istniejącej) - ponowny branding, czyli opracowanie na nowo całej tożsamości marki, tworzenie nazwy, lifting logo lub identyfikacji wizualnej, a co za tym idzie – nowe projekty graficzne opakowań. Organizacje wdrażają zmiany z obszaru brandingu, aby osiągnąć określone cele: odświeżyć wizerunek marki i dopasować go do aktualnych trendów rynkowych, preferencji klientów, nowych celów biznesowych (np. osiągnąć wyższy wskaźnik sprzedaży) lub strategii firmy. Jeśli przedsiębiorąca chce zdobyć nowe rynki, zmienić strukturę swojej organizacji, przeprowadza fuzję lub przejęcie, wprowadza nową markę na rynek, wtedy trzeba uporządkować architekturę marki właśnie za pomocą rebrandingu i zaimplementować nową osobowość marki. Jest on sygnałem dla otoczenia, że pojawił się nowy lider w danej branży. Wiele firm decyduje się na odświeżenie marki, aby uporządkować wizerunek firmy, uspójnić komunikację i uprościć działania marketingowe oraz zwiększyć ich skuteczność. 

Jak rebranding może podnieść sprzedaż?

Marki z silnym wizerunkiem mają tendencję do osiągania lepszych wyników sprzedażowych. Mocny wizerunek marki buduje zaufanie, lojalność i rozpoznawalność wśród klientów. Dlatego rebranding przestał być narzędziem zarezerwowanym głównie do sytuacji kryzysowych, a stał się tym, które zwiększa wartość marki. Określony brand design może zmniejszyć wrażliwość cenową klientów na dany produkt, dzięki czemu firma ma możliwość sprzedawania go po wyższej cenie. Zmiany brandingowe mogą także być istotnym elementem walki z powszechnie funkcjonującymi, nieprawdziwymi przekonaniami, dotyczącymi marki lub jej kategorii. Po procesie rebrandingu znacznie zmniejszają się bariery i powody, dla których ludzie nie kupują. 
Również wtedy, gdy klienci przestają być lojalni wobec brandu i zaczynają wybierać inne, młodsze i bardziej atrakcyjne marki, budowanie tożsamości marki na nowo może poprawić sytuację sprzedażową właśnie przez wzmocnienie jej pozycji.

Na czym polega skuteczny rebranding? 

Bez względu na to, czy mówimy o rebrandingu, brand liftingu, redesignie mamy na myśli zmianę o różnym zakresie ingerencji w markę i w sposób jej komunikacji ze światem. Rebranding może zostać zrealizowany w wymiarze „ewolucyjnym", jak i „rewolucyjnym". Pierwszy polega na modyfikacjach istniejącej już marki, przy zachowaniu jej kluczowych elementów. Drugi opiera się na całkowitym odejściu od dotychczasowego wizerunku, w tym istotnych elementów słownych czy graficznych, które do tej pory definiowały markę. Niemniej jednak rebranding jest wielowymiarowym i wymagającym procesem, który obejmuje kilka aspektów kreowania wizerunku marki, dlatego konieczny jest precyzyjny plan, analiza i strategia. Nie obędzie się więc bez doświadczonego partnera (studia graficznego), który dysponuje wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze. Rebranding marki może przyczynić się do wzrostu sprzedaży, ale nie jest gwarancją sukcesu. Podczas procesu trzeba wziąć pod uwagę  kilka czynników.

1. Badanie rynku i analiza marki

Przed rozpoczęciem rebrandingu, ważne jest przeprowadzenie gruntownej analizy rynku i badania marki. Trzeba zbadać preferencje i oczekiwania klientów, zrozumieć konkurencję i określić unikalne cechy marki, które należy zachować lub wzmocnić.

2. Określenie celów

Warto jasno określić cele rebrandingu. Czy chodzi o osiągnięcie większej rozpoznawalności, przyciągnięcie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży czy poprawę wizerunku marki? Określenie celów pomoże skoncentrować się na odpowiednich działaniach i środkach.

3. Konsystencja i spójność marki

Ważne jest, aby budowanie wizerunku marki na nowo było spójne we wszystkich aspektach, takich jak system identyfikacji wizualnej: nowe logo, nazwa marki, kolorystyka, komunikacja marketingowa itp. Konsystencja w budowaniu marki pomoże utrzymać jednoznaczność i zaufanie klientów. Dzięki, m.in. spójnej identyfikacji wizualnej klienci otrzymują jednakowe doświadczenie marki, bez względu na to, w jaki sposób wchodzą z nią w interakcje. 

4. Komunikacja z interesariuszami

Podczas rebrandingu, istotne jest regularne i klarowne komunikowanie zmian z klientami, pracownikami, dostawcami i innymi interesariuszami. Wyjaśnienie powodów i celów zmiany marki oraz zapewnienie, że to nadal ta sama wartość i jakość, pomogą utrzymać zaufanie i lojalność.

5. Reakcja na opinie i feedback

W trakcie rebrandingu, niektórzy klienci i interesariusze mogą wyrażać swoje opinie i obawy. Ważne jest, aby słuchać tych opinii i odpowiednio na nie reagować. Być może konieczne będzie podjęcie odpowiedniej komunikacji marketingowej, której celem będzie wyjaśnienie i zapewnienie, że zmiany mają na celu poprawę i dostosowanie działań do oczekiwań klientów.

6. Kontynuacja wartości

Niezależnie od zmian w kreacji marki, ważne jest, aby kontynuować dostarczanie wartości, które przyciągały do niej klientów. Bez względu na zmiany, wartości marki, jakość i obsługa klienta powinny pozostać na niezmiennie wysokim poziomie. 

Monitorowanie i analiza wyników

Po zakończeniu rebrandingu, istotne jest monitorowanie i analizowanie wyników. Czy rebranding przyniósł oczekiwane rezultaty? Jakie są efekty sprzedaży, jaki wpływ miał proces zmiany na świadomość marki i lojalność klientów? Analiza wyników pomoże Ci ocenić skuteczność rebrandingu i wprowadzić ewentualne korekty.

Budowanie tożsamości marki, jej rozpoznawalności i związanych z nią pozytywnych skojarzeń wśród odbiorców to długotrwały proces, który wymaga znacznych nakładów pracy i wysiłku. Budowanie marki silnej nie jest gwarancją sukcesu sprzedażowego, stanowi jednak solidną podstawę dla wzrostu sprzedaży.

Rebranding marki może przynieść wzrost sprzedaży, ale wymaga holistycznego podejścia. Aby skutecznie przeprowadzić cały proces zmiany marki i osiągnąć oczekiwane efekty, musisz pamiętać o powyższych czynnikach. Jako agencja kreatywna doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proste i szybkie przedsięwzięcie, dlatego od wielu lat z sukcesem pomagamy Klientom przeprowadzać takie zmiany. Wiemy, że pogłębione i odpowiednie przygotowanie do procesu rebrandingu pomaga wyeliminować zbędne błędy i osiągnąć oczekiwane rezultaty. 

Chętnie porozmawiamy o Twojej marce i przeanalizujemy sytuację z naszych zespołem projektantów. Zapewniamy kompleksową obsługę reklamową na każdym etapie realizacji projektu (zaczynając od pracy z briefem). Napisz do nas!

Szukasz rzetelnej firmy?

Najnowsze na naszym blogu

Czekaj

Czekaj