Ecopixel

Recykling Elektrośmieci

Ekopixel to dynamicznie rozwijająca się firma, która zajmuje się kompleksowym recyklingiem elektrośmieci, czyli zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Utylizacja takich odpadów polega na podzieleniu ich na mniejsze grupy, które zostają poddane procesom odzysku, recyklingu oraz neutralizacji szkodliwych substancji.

Firma zleciła nam kompleksowy projekt brandingowy, w którym kluczową rolę odgrywało przygotowanie koncepcji systemu identyfikacji wizualnej marki. Obejmował on takie elementy graficzne jak:

  • logotyp,
  • materiały firmowe,
  • materiały marketingowe,
  • oznakowanie budynków,
  • oznakowanie pojazdów,
  • oznakowanie pojemników na małogabarytowe eko śmieci,
  • oznakowanie odzieży pracowników.

Głównym elementem identyfikacji są zielone piksele, z których zbudowany jest logotyp. Jego sygnet powstał z połączenia liter „e” i „p”. Piksele symbolizują ekologiczną gospodarkę elektrośmieciami i wyrażają główny cel działalności firmy.

Szukasz rzetelnej firmy?

Czekaj

Czekaj