REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020

Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno – procesowych przedsiębiorstw

BENEFICJENT

REBRAND S.C. MAŁGORZATA MAŃKOWSKA, JAROSŁAW KRAWCZYK

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej REBRAND S.C. celem ekspansji na rynki zagraniczne

CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest zwiększenie międzynarodowej ekspansji Beneficjenta, a tym samym pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Beneficjenta w związku z rozszerzeniem działalności eksportowej

PLANOWANE EFEKTY

Podpisanie 4 kontraktów handlowych zagranicznych w 2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

199 556,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

143 503,80 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Akceptuję politykę cookies